جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری کارگاه تخصصی یکروزه با موضوعات تراش قلم، نقد هنری و خوشنویسی، نقاشیخط به همراه رونمایی از کتاب آئینه معرفت در شهرستان بهشهر