جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه هیئت مدیره انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی - 26 بهمن ماه 1402

 

جلسه هیئت مدیره انجمن خوشنویسان ایران، روز پنجشنبه مورخ 26 بهمن 1402  با حضور حداکثر اعضاء در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار شد.