جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 برگزاری دورهمی ( شوق دیدار ) با حضور استادان و مدرسین به همراه جمعی از اعضاءو هنرجویان محترم انجمن خوشنویسان شعبه مشهد