جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه کمیسیون اداری مالی انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی-25 بهمن 1402

جلسه کمیسیون اداری مالی انجمن خوشنویسان ایران، روز چهارشنبه 25 بهمن ماه 1402

 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار شد.