جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان دوره آموزشی یکساله فوق ممتاز و استادی ویژه مدرسّین شعب انجمن خوشنویسان استان گلستان

بر اساس این خبر، این دوره که به منظور ارتقاء سطح کمّی و کیفی مدرّسین انجمن خوشنویسان استان گلستان  و گسترش این هنر اصیل و ارزشمند در نقاط کمتر برخوردار و آسیب پذیر استان گلستان در قالب یک سال آموزشی شامل ده سرفصل و ده جلسه ماهانه در سال تحصیلی  1402 برگزارشد ، علاوه برآموزش های عملی در قالبهای مختلف سطرنویسی ، چلیپا ، قطعه نویسی ، کتیبه و کتابت نویسی ، موضوعات نظری را در ده سر فصل و درده جلسه ماهانه همچون 1-بررسی نقاط عطف برش‌ها و سه محور اصلی 2- بررسی الف های میانی و تاثیر آن بر خط 3- بررسی خط کرسی و انواع آن 4- ایستایی ،سطح و دور5- خلوت و جلوت در خوشنویسی6- سطرنویسی و قطعه نویسی 7- چلیپا نویسی8- کتیبه نویسی و کتابت نویسی 9- تراش قلم 10- کاغذ سازی،ابرو باد، پرس، پاسپارتو و قطعه بندی  با حضور استاد سید علیرضا مطلبی  باموفقیت سپری کردند .
براساس نظر سنجی صورت گرفته از هنر جویان شرکت کنندگان در این دوره همگی از سطح علمی و عملی دوره و آموزش بسیار خوب و ممتاز استاد سیّد علیرضا مطلبی از اساتید برجسته انجمن خوشنویسان ایران رضایت کامل داشتتند و سطح دوره را بسیار خوب ارزیابی کردند.

مسئول برگزاری این دوره آقای محمّد اسماعیل ریاحی ضمن تقدیر و تشکر از همکاری بسیار خوب جناب آقای حسینعلی خاندوزی سرپرست  و اعضاء شورای انجمن خوشنویسان گرگان آمادگی خودر را برای برگزاری دوره جدید آموزشی در سال 1403 در گرگان مرکز استان گلستان با کیفیت بهتر خبر داد .
گفتنی است در پایان این دوره به هریک از شرکت کنندگان با تأیید انجمن خوشنویسان گرگان و  با همکاری اداره کّل فر هنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گواهی شرکت اهداء گردید .