جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سومین نمایشگاه انفرادی آثار خوشنویسی هنرمند گرامی آقای رضا مهدی با عنوان نقطه سر خط در اسلامشهر