جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری پنجمین کارگاه تخصصی خط نستعلیق ( اتصالات )، در انجمن خوشنویسان شاهرود

پنجمین کارگاه تخصصی نستعلیق 
این بار با سرفصل اتصالات
در دو بخش :
اتصالات نسخی و اتصالات تعلیقی 
در انجمن خوشنویسان شاهرود برگزار شد. 

تاریخ برگزاري: دهم اسفند 1402