جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حضوره نویسی سرپرست انجمن خوشنویسان سنقر به همراه گروه هنری فاخر (شعرای نامی) این شهرستان در آرامگاه یعقوب لیث صفاری (احیاگر زبان پارسی)

دزفول پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲