جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای انجمن خوشنویسان اصفهان با مدیر کل ارشاد اسلامی جناب آقای سید مهدی سیدین نیا 

بر اساس این خبر جلسه شورای انجمن خوشنویسان اصفهان با مدیر کل ارشاد اسلامی  جناب آقای سید مهدی سیدین نیا،

روزدوشنبه چهاردهم اسفند ۱۴۰۲ پیرامون مسائل جاری انجمن و نمایشگاهها و جشنواره ها و موانع در پیش رو برگزار گردید.