جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی با عنوان پرتو حسن به همت انجمن خوشنویسان شعبه یاسوج و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه خوشنویسی پرتو حسن در یاسوج افتتاح شد.
نمایشگاه خوشنویسی پرتو حسن آثار مدرسان و هنرجویان انجمن خوشنویسان شعبه یاسوج با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در گالری باران افتتاح شد.
در این نمایشگاه حدود شصت اثر از مدرسان و هنرجویان انجمن خوشنویسان یاسوج به نمایش گذاشته شد.
نمایشگاه خوشنویسی پرتو حسن تا روز پنج شنبه  بیست و چهارم اسفند ماه هزار و چهار صد و دو پذیرای علاقه مندان خواهد بود.

سید علی نقی کرامت
مدیر انجمن خوشنویسان شعبه یاسوج