جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نشست تخصصی انجمن خوشنویسان کرمان با حضور استاد موسوی (موضوع: نکاتی مهم برای خلق یک اثر هنری)