تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 6 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران 28 دیماه 94 در دفتر مرکزی

جلسه 28 دیماه 94

بسمه تعالی 

بر اساس این گزارش، نشست شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران با حضوردکتر ساکت،اساتید غلامحسین امیرخانی،محمد سلحشور،یداله کابلی،علی شیرازی، امیر احمد فلسفی ،محمد حیدری، مجتبی ملک زاده، رضا بنی رضی ، احمد عبدالرضایی، صداقت جباری.. و مدیر اجرائی آقای عارف براتی صبح روز دوشنبه 28 دیماه 94 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

جلسه شورای ارزشیابی 28 دیماه 94 جلسه شورای ارزشیابی 28 دیماه 94

جلسه شورای ارزشیابی 28 دیماه 94