تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست شورای عالی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران 10 اسفند 94

بسمه تعالی 

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با حضور اکثریت اعضاء روز دوشنبه و سه شنبه 10و 11 اسفند 94 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران واقع در خیابان خارک

برگزار گردید. در این جلسه که از ساعت 16 آغاز و تا 20 شب به طول انجامید اساتید محترم شورای عالی در خصوص مسائل جاری انجمن خوشنویسان ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گزارش تصویری 11 اسفند 94

 11 اسفند 94 11 اسفند 94

11 اسفند 94 11 اسفند 94

گزارش تصویری 10 اسفند 94

جلسه شورای عالی اسفند 94 جلسه شورای عالی اسفند 94

جلسه شورای عالی اسفند 94 جلسه شورای عالی اسفند 94

جلسه شورای عالی اسفند 94 جلسه شورای عالی اسفند 94

جلسه شورای عالی اسفند 94