تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 12 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صفحه دوم پیامهای تبریک خرید ساختمان دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران از طرف مدیران شعب انجمن خوشنویسان ایران

  پیام تبریک هنرمند گرامی مسعود کریمایی
مدیر انجمن خوشنویسان شعبه آمریکای شمالی 

  

  پیام تبریک هنرمند گرامی استاد میرحسین زنوزی 
مدیر انجمن خوشنویسان شعبه تبریز

 

  پیام تبریک هنرمند گرامی محمد جواد رحمتی 
مدیر انجمن خوشنویسان شعبه شهرضا 

  

 

  پیام تبریک هنرمند گرامی جلال فلاحدوست 
مدیر انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان 

 

  پیام تبریک هنرمند گرامی مجید سهیلی 
 مدیر انجمن خوشنویسان شعبه شازند   

  

 پیام تبریک هنرمند گرامی شهریار سپهری 

 

 

  پیام تبریک هنرمند گرامی استاد مهدی اسماعیلی مود
مدیر انجمن خوشنویسان شعبه بیرجند