تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صعود به بام ایران، ( قله دماوند ارتفاع ۵۶۷۱ متر ) توسط استاد کوروش مظفربیگی با هدف حمایت و اشاعه هنر اصیل ایران(خوشنویسی)

صعود به بام ایران،( قله دماوند ارتفاع ۵۶۷۱ متر ) توسط استاد کوروش مظفربیگی

با هدف حمایت و اشاعه هنر اصیل  ایران (خوشنویسی) و هنرمندان این حوزه و انجمن خوشنویسان ایران.