تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 12 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه مشترک شورای عالی و ارزشیابی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران- اردیبهشت 98

 جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران طی ۷ ساعت در دو نشست صبح و عصر در موعد پنجشنبه مورخ 98/2/12 با حضور کلیه اعضاء ، بازرسان و مدیر اجرایی در محل دفتر مرکزی تشکیل شد .
در این جلسه ابتدا با یاد استاد مطهری روز معلم به اعضا ء تبریک گفته شد سپس رئیس انجمن خوشنویسان تبریز آقای استاد نصیری گزارش مفصل فعالیتهای آن شعبه را ارائه نمودند . این جلسه به موضوعاتی همانند تشکیل کمیسیونها ، آئین نامه های انجمن و امتحانات پایان دوره و  چند مورد دیگر اختصاص داشت و در راس ساعت ۱۸ خاتمه یافت.

در نخستین نشست مشترک شورای ارزشیابی و شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در سال 98 مطرح شد؛

برگزاری مجمع برای انتخاب استادان شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران 
نخستین نشست مشترک شورای عالی و شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در سال  98 روز جمعه 98/2/13 با حضور استاد غلامحسین امیرخانی، چهره ماندگار هنر ایران و رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران و حضور حداکثری شورای عالی و شورای ارزشیابی  و مدیر اجرایی در محل ساختمان مرکزی انجمن برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران، در ابتدای این نشست استاد غلامحسین امیرخانی رهنمودهای خود را در خصوص تقویت و حفظ قانون مداری و اخلاق مداری در بین جامعه خوشنویسی مطرح کرده و سپس  اعضای جلسه در خصوص راهکارههای تعیین اعضای شورای ارزشیابی برای دوره جدید وارد بحث و تبادل نظر شدند.
در ادامه این نشست، استاد علی اشرف صندوق آبادی،  نائب رئیس شورای عالی انجمن گفت: در گذشته انتخاب اعضای شورای ارزشیابی با دعوت معاونت هنری وزارت فرهنگ و  ارشاد اسلامی از استادان انجام می شد امیدواریم با توجه به اصلاح اساسنامه و ارتقای اعضای شورای ارزشیابی و با توجه به مطالبات جامعه خوشنویسی مبنی بر مشارکت بیشترو در نظر گرفتن تمامی جوانب بتوان گامهای موثرتری را در این حوزه برداشت . 
پس از بحث و تبادل نظر اعضای این نشست که قریب به 6 ساعت به طول انجامید مقرر شد با دعوت از تمام اساتید کشور که  تا کنون موفق به دریافت مدرک استادی شده اند ،طی مراسمی انتخابات شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران را برگزار شود. 
همچنین براساس تصمیم این جلسه مشترک مقرر گردید  استادانی که مدرک استادی خود را در سالهای قبل دریافت نموده اند جهت تکمیل پرونده در انجمن مدارک خود را بهمراه چند اثر به بخش اداری ارسال نمایند .
گفتنی است مصوبات این نشست مشترک به صورت رسمی به اساتید ابلاغ خواهد شد.