تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 27 دی

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارگاه خوشنویسی ویژه گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در تهران

 

برگزاری ورکشاپ انجمن خوشنویسان ایران شعبه تهران بزرگ در ایستگاه راه آهن تهران