تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی- 12 و 13 مرداد 1402

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، طی روز های پنجشنبه و جمعه مورخ 12 و 13 مرداد ماه 1402

در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار شد.