تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه هیئت مدیره انجمن خوشنویسان ایران -30 شهریور 1402

جلسه هیئت مدیره انجمن خوشنویسان ایران، روز پنجشنبه مورخ 30شهریور 1402 ( طی دو مرحله صبح و عصر ) با حضور حداکثر اعضاء در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار شد.