جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری | جلسه تصحیح اوراق امتحانات سراسری انجمن خوشنویسان ایران -زمستان 1402

جلسه تصحیح اوراق امتحانات سراسری زمستان، روز جمعه مورخ 27 بهمن ماه 1402

با حضور مصححین و استادان انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید .

این جلسه رأس ساعت 9 صبح آغاز و در ساعت 17 عصر خاتمه یافت.