جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه گروهی انجمن خوشنویسان طرقبه شاندیز با عنوان کرشمه قلم