بسمه تعالی

اولین نشست صمیمانه ریاست محترم انجمن خوشنویسان ایران استاد غلامحسین امیرخانی، اعضای معزز شورای عالی و مدیر اجرائی آقای براتی

طی روزهای پنجشنبه و جمعه 17 و 18 فروردین 1396 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان واقع در خیابان خارک - تهران برگزار گردید. در این جلسه شورا ضمن تبریک حلول سال جدید

به همه هنرمندان خوشنویس کشور به بررسی امور و فعالیت های انجمن در سال گذشته و نیز برنامه های آینده پرداختند.