بسمه تعالی 

بر اساس این خبر، جلسه شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران صبح روز دوشنبه مورخ 22 خرداد 96 با حضور ریاست محترم انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی ،

نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر ساکت ، اکثریت اعضاء گرانقدر شورای ارزشیابی، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی در مجموعه فرهنگی هنری دزاشیب برگزار گردید.