تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 1 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در مجموعه فرهنگی دزاشیب - 96/3/22

بسمه تعالی 

بر اساس این خبر، جلسه شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران صبح روز دوشنبه مورخ 22 خرداد 96 با حضور ریاست محترم انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی ،

نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر ساکت ، اکثریت اعضاء گرانقدر شورای ارزشیابی، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی در مجموعه فرهنگی هنری دزاشیب برگزار گردید.