جلسه ارزشیابی اوراق آزمون سراسری انجمن خوشنویسان ایران تابستان 96 در روز جمعه مورخ 17 شهریور ماه 1396 با حضور ریاست محترم انجمن خوشنویسان ایران استاد غلامحسین امیرخانی ،اعضای معزز شورای ارزشیابی، بازرسین ، 90 استاد گرانقدر و برجسته از شعب سراسر کشور و مدیر اجرایی آقای براتی در فضایی صمیمانه و پرشور برگزار گردید. 

گفتنی است این جلسه از ساعت 9 صبح آغاز و درساعت 18 خاتمه یافت.