نشست دی ماه 93

نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران

 بسمه تعالی

طبق برنامه ریزی مقرر ، جلسه شورای عالی  انجمن خوشنویسان ایران طی روز چهارشنبه 10 دیماه 1393

در خصوص بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات انجمن ، مواردی چون توسعه آموزش و موضوعات حقوقی با حضور اساتید

گرانقدر ( غلامحسین امیرخانی، علی اشرف صندوق آبادی ، مهدی فروزنده ، عباسعلی صحافی مقدم ،میرحسین زنوزی، حسن حسین نژاد ، مجید 

چیزفهم دانشمندیان ) وجناب آقای عارف براتی مدیر اجرایی در محل دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

برگزار گردید .

نشست دی ماه 93

نشست دی ماه 93

نشست دی ماه 93

نشست دی ماه 93

نشست دی ماه 93

نشست دی ماه 93