بسمه تعالی

 

بر اساس این گزارش،جلسه تصحیح اوراق آزمون دوره فوق ممتاز خرداد 94 در روز چهارشنبه مورخ 94/4/3 با حضور گرم و پرشور اساتید محترم شورای ارزشیابی

(غلامحسین امیرخانی ، محمد سلحشور، علی اشرف صندوق آبادی ، یداله کابلی خوانساری، محمد حیدری ، علی شیرازی ،جهانگیر نظام العلماء، احمد عبدالرضائی، رضا بنی رضی، علی رضائیان)

در مکان دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران واقع در خیابان کلانتری برگزار گردید.

تصحیح اوراق خرداد 94

تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94

تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94

تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94

تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94

تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94

تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94

تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94

تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94

تصحیح اوراق فوق ممتاز خرداد 94