نمايشگاه تجسمي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم با 120 اثر از 90 هنرمند كشور گشايش يافت.

به گزارش روابط عمومي دفتر هنرهاي تجسمي، در نمايشگاه تجسمي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم آثار هنرمندان شاخص و حرفه اي كشور در رشته نقاشي، خوشنويسي و نقاشيخط به نمايش گذاشته شده است.

غلامحسين اميرخاني، كيخسرو خروش، يدالله كابلي خوانساري، سيدمحمد احصايي، نصرالله افجه اي، جليل رسولي از جمله هنرمنداني هستند كه آثارشان در بخش تجسمي نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به نمايش درآمده است.

همچنين آثار هنرمنداني مانند زنده ياد عبدالمجيد حسيني راد، كاظم چليپا، غلامعلي طاهري، علي ترقي جاه، مرتضي اسدي، سيدمحمد فدوي، محمد سعيد نقاشيان، احمد آريامنش، اميراحمد فلسفي، علي علي، مجتبي ملك زاده، رضا بني رضي، احمد عبدالرضايي، احمد پيله چي، ناصر نوروزي منش، حميدرضا اكبري، ماهراالنقش، اميرحسين محمدي، عباس نوري، علي اكبر رضواني، هادي جمالي، حسين نوروزي، بهرام حنفي،‌ عبدالله چاره اي و ... در بخش تجسمي نمايشگاه قرآن حضور دارند.

نقاشي، خوشنويسي و نقاشيخط ،

8 اثر ويدئو آرت و چيدمان در بخش هنر جديد نمايشگاه تجسمي بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به نمايش گذاشته شده است.

آثار ويدئو آرت از احمد نادعليان (بهشت و جهنم)، شيرين پيله وري

( آفرينش)، فريده شاهسواراني، مرتضي احمدوند و امير دستمردي در بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم به نمايش در آمده است.

همچنين دو اثر چيدمان «درخت زيتون» اثر زنده ياد دكتر عبدالمجيد حسيني راد و «حيات پس از مرگ» حسين خسرو جردي، با اجراي محمد ابراهيم ابراهيمي و چيدماني از وحيد هماي در بخش هنر جديد بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم ارائه مي شود.

دربخش هنرهاي تجسمي

بيست و دومين نمايشگاه بين المللي قرآن كريم كه با همكاري دفتر هنرهاي تجسمي و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار مي شود،آثار نقاشي، خوشنويسي، نگارگري و ...، نمايشگاه آثار هنر جديد در قالب ويدئو آرت، چيدمان و ... به نمايش در مي آيد و كارگاه هاي آموزشي با حضور پنج هنرمند شاخص و صاحب نام كشور برگزار مي شود.

بيست و دومين نمايشگاه

بين المللي قرآن كريم از سوم تير امسال در باغ موزه دفاع مقدس برپاست.